Tuottavuus tavoitteeksi

Tuottavuudella tarkoitetaan tuotoksen ja sen aikaansaamiseksi käytettyjen panosten suhdetta. Kun parannamme tuottavuutta, saamme samoilla panoksilla enemmän tuotoksia tai saman tuotosmäärän vähemmillä työ- ja pääomapanoksilla.

Samoin tuottavuus kasvaa, jos saamme palvelusta tai tuotteestamme paremman hinnan lisäämättä panoksia samassa suhteessa. Se on mahdollista parantamalla palvelun tai tuotteen laatua tai ominaisuuksia tai kehittämällä asiakassuhteita, brändiä ja muuta aineetonta pääomaa. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että monilla työpaikoilla yli 30% työajasta ja 95% tilaustoimituksen läpimenoajasta ovat asiakasarvoa tuottamattomia vaiheita. Tuosta on helppo laskea vaikutukset viimeiselle riville.

Muutos, fysiikan lait ja lean

Haluat siis toimintaan lisää tuottavuutta. Haluat lisää kapasiteettia minimi-investoinnein. Olet tutustunut leaniin, soveltanut muutamia sen menetelmiä ja työkaluja ja alkanut toteuttaa jatkuvaa parantamista. Mutta pitkä tie on vielä edessä. Miksi muutos työpaikalla on niin hidas?

Jälleen kerran, oppimisesta ja johtamisesta tässä on pohjimmiltaan kyse. Työpaikalla voi olla tuottavuustavoitteen kanssa yhteensopimaton ohjausmalli: ohjauspisteitä, prosessikuvauksia, työjonoja, ERP/MRP/MES/APS/WM, tehdastauluja, työohjeita ja mittaamis- ja kannustamistapoja. Henkilöstön tekemiin päivittäisiin valintoihin vaikuttavat oletukset ja mielikuvat. Lisäksi ympäristössämme vallitsevat tuotannonohjaukselliset luonnonlait, jotka ovat palvelutuotannon, tavaratuotannon ja toimitusketjujen fysiikan lakeja, ja ne kyllä pysäyttävät muutoksen, jos toimimme niitä vastaan.

Myös lean, maailman levinnein tavara- ja palvelutuotannon johtamisoppi, noudattaa pilkulleen luonnonlakeja kapasiteetista, asiakastyön läpäisystä, resurssien käytöstä ja vaihtelusta, ja siksi on niin tärkeää tuntea nuo lainalaisuudet.