Jatkuva parantaminen 

Jatkuvalla parantamisella (JP, kaizen, continuous improvement) pyritään parantamaan työpaikan toimintatapoja ja tuottavuutta. Se tarkoittaa työryhmä- ja yksilötasolla päivittäin määrätietoisesti suoritettavia pieniä dokumentoituja ja arvioituja kehittämistoimia ja oppimiskokemuksia. Taustalla on ajatus, että kaiken voi tehdä tänään paremmin kuin eilen. Oppiminen on tällöin proaktiivista. Toinen tapa, ja toistaiseksi yleisempi tapa kehittää on kehitysprojektit, joilla on selvä alku ja loppu ja joiden kertaponnistuksella tavoitellaan suurempaa harppauksenomaista vaikuttavuutta. Oppiminen on reaktiivista. Tietojärjestelmä- ja automaatioprojektit ovat tyypillisiä esimerkkejä tällaisesta. Viime aikoina näitä kahta on pyritty yhdistämään ketteräksi kehittämiseksi (agile).

Kaikki mukaan

Koska työn varsinainen tekijä yleensä tuntee työtehtävänsä parhaiten, olisi suuren luokan hukkaamista jättää käyttämättä hänen ideansa ongelmanratkaisuun ja kehittymispotentiaalinsa työntekijänä. Eli ne, missä ihminen on parhaimmillaan. Liiketoiminta ja sen tavoitteet on voitava konkretisoida koko henkilöstölle ja yhdistää työpaikan raha- ja reaaliprosessi aivan sormenpäihin. Tämä siksi, että jokaiselle syntyy ymmärrys, kuinka voi itse vaikuttaa avainlukuihin sortumatta tuhoisaan osaoptimointiin, ja miksi valitut mittarit ovat liiketoiminnalle tärkeitä. Creole on luonut uudenlaisen prosessin simulointiin perustuvan menetelmän, jolla henkilöstö otetaan mukaan päivittäisen tekemisen kehittämiseen.