Tuottavuus ja läpimenoaika 

Kuvitellaan, että pitäisi valita yksi ja vain yksi mittari mittaamaan tuottavuutta. Me valitsisimme läpimenoajan. Miksi?

Se on konkreettinen, reaaliaikainen ja universaali mittari. Riippumatta toimialasta, yksityisellä tai julkisella sektorilla, palveluiden parissa tai muussa tuotannossa, läpimenoaika antaa ajoissa vihiä monesta asiasta samalla kertaa. Kun läpimenoaika on saatu vakiintuneesti lyhyeksi on ilmeistä, että

 • tuotteen tai palvelun rakenne ei ole liian monimutkainen
 • keskeneräisten suoritusten määrää on rajoitettu
 • puutteita on vähemmän: tarvittavat tiedot ja materiaalit ovat käsillä, kun niitä tarvitaan 
 • toimitusajat asiakkaille on saatu lyhyemmiksi ja ne pitävät, mikä avaa tien kasvuun
 • käyttöpääoman tarve on vähentynyt, kun maksu asiakkaalta saadaan lyhyemmän ajan kuluttua aloittamisesta ja pienemmät varastot sitovat vähemmän pääomia
 • laatuongelmia on vähän ja toiminta on tasalaatuisempaa, koska muuten työ ei valmistuisi kerralla oikein
 • myös tavarantoimittajien ja alihankkijoiden toiminta on sujuvaa ja sopii oman toiminnan tahtiin
 • vaihtelua on vähemmän, resurssien käyttö on ennustettavampaa ja taloudellisempaa 
 • työtapaturmat ovat hyvin harvinaisia
 • kapasiteettia on muodostunut lisää toiminnan kasvun mahdollistaen
 • työhyvinvointi on parantunut sekoilun vähennyttyä ja hallinnantunteen vahvistuttua
 • ongelmanratkaisutaidot ovat kehittyneet