Creole Oy:n toiminta 

Rakennamme asiakkaillemme korkean tuottavuuden takaavia kapasiteetin ohjausmalleja. Lisäksi valmennamme henkilöstölle näihin kuuluvia lainalaisuuksia ja muutoksen edellytyksiä. Tarpeesta riippuen otamme muutoksen läpiviennistä isomman tai pienemmän roolin. Toimintamme käsittää sekä tavara- että palvelutuotannon tuottavuuden kehittämisen. 

 

Saavutuksemme tyypillisesti

 • työntekijöiden itseohjautuvuus nousee uudelle tasolle
 • toimitusvarmuuden huomattava parannus esim. 60%->98%
 • 50...80% lyhyempi asiakastilauksen läpimenoaika
 • 50% alhaisempi keskeneräisen työn määrä ja paljon pienempi varaston arvo
 • tuotantokapasiteetin nosto yli 20%:lla ilman investointeja (pl. ohjausmallin säätö ja investointi henkilöstön valmennuksiin)
 • säästöt ja parannukset samaan aikaan kun tuotannon volyymi kasvaa 
 • paljon lisää mielekkyyttä tekemiseen eli työhyvinvointia ja jaksamista

Kokemusta työssämme suurissa ja keskisuurissa organisaatioissa ja niiden toimitusketjuissa

 • ohjausmallin muutos tai muuta muutosjohtamista yli 80 työpajaistunnossa tai valmennuksessa
 • päivittäisen johtamisen kehittämistä visuaaliseksi ja tehokkaaksi henkilöstön, työnjohdon ja ylemmän johdon kanssa
 • kymmeniä lean-menetelmäsovelluksia, prosessikävelyjä, tilaus-toimitusprosessien läpimenoajan lyhennysprojekteja ja prosessijohtamiskonsultointeja
 • noin 900 valmennettua ammattilaista organisaatioiden kaikilla tasoilla aiheilla operations management, lean, TOC, laatujohtaminen, talous, tuottavuus
 • lukuisia toimittaja-arviointeja ja niiden kehitysohjelmia