Kassavirta 

Taloudellisissa tunnusluvuissa olemme erityisen kiinnostuneita kassavirrasta. Kassavirta on suoriteperusteisen tuloslaskelman, tilinpäätöshetken taseen ja prosessin reaaliaikaisen suorituskyvyn yhdistävä linkki. Myynnin kasvulla, paremmalla laadulla ja kustannustietoisuudella sekä käyttöpääoman suotuisella kehityksellä alaspäin rakennetaan parempi kassavirta.

Johdon ohjaamiseen euromääräiset tunnusluvut käyvät hyvin, vaikka usein ovatkin viiveellisiä mittareita. Muun henkilöstön kohdalla euro-tunnusluvut eivät yleensä ohjaa kunnolla. Parempia ovat standardoidun prosessin reaaliaikaiset lukumääriä ja laatua kuvaavat mittarit.

Olethan tunnistanut standardikustannuslaskennan tuottamat vakavat vääristymät?