Prosessin tuottavuuden simulointi 

Tuottavuuden asiantuntijapalvelumme laajenevat uudenlaisen menetelmän myötä. Menetelmä hyödyntää keksintöämme käyttäjäkeskeisestä prosessisimulaatiosta (patent pending), joka yhdistää konkreettisesti organisaationne todellisen reaali- ja rahaprosessin henkilöstönne silmien eteen. 

Lean-simulointi ja valmennus koko henkilöstölle tehokkaimmalla tavalla 

Simulointi tarkoittaa nyt enemmän kuin ennen: innostusta, uudenlaista helpompaa käyttötapaa ja käyttäjäkokemusta, käyttäjäkunnan laajenemista koko henkilöstöön ja fyysisiä liikuteltavia simulointielementtejä pöydällä. Se on vahvin kommunikaation väline, jossa yhdistyy visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen oppiminen. Simulointimallin luominen prosessistanne ja simuloinnin käyttöönotto ovat helpompia kuin koskaan. Näin lupaamme koko henkilöstön aktiivisen osallistumisen yhdessä kehittämiseen. Tuloksena ovat hallittu, nopea muutos ja konkreettisesti parempi suorituskyky toimitusajoilla, kassavirralla ja käyttöpääomalla mitattuna.